koncentracja

Wprowadzenie Deficyt uwagi jako powszechny problem wśród dzieci Deficyt uwagi jest coraz częstszym zjawiskiem wśród dzieci. Zaburzenia koncentracji i nadmierna rozproszenie wpływają negatywnie na ich rozwój społeczny. Dzieci z deficytem uwagi mają trudności z utrzymaniem skupienia, co utrudnia im aktywny udział w interakcjach społecznych oraz efektywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wpływ tego problemu na życie […]