cele

Wyznaczanie celów Określ wartości i priorytety Aby osiągnąć sukces, ważne jest, aby zrozumieć swoje wartości i priorytety. Spędź czas na zastanowieniu się, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu i jakie cele chciałbyś osiągnąć. Sformułuj konkretny cel SMART Następnie sformułuj konkretny cel, który jest SMART: Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny i Terminowy. Określ jasno, czego dokładnie […]