budowanie relacji

1. Komunikacja jako klucz do udanych relacji Aktywne słuchanie Aktywne słuchanie to umiejętność skupienia się na drugiej osobie i zrozumienia jej potrzeb i uczuć. Wymaga skupienia uwagi, zadawania pytań i powtarzania informacji, aby pokazać, że naprawdę słuchamy. To buduje zaufanie i pokazuje naszą gotowość do nawiązania pozytywnej relacji. Empatia i zrozumienie Empatia polega na wczuwaniu […]