Aktualności


24.11.2015

   I OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY WIĄZOWNICA W BADMINTONIE
W dniu 21.11.2015r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wiązownicy odbyły się I Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wiązownica w Badmintonie.
Celem turnieju było propagowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie uczniów do czynnego i aktywnego wypoczynku oraz promowanie badmintona jako sportu dla każdego.
W turnieju wzięło udział 40 zawodników. Mecze rozgrywano w trzech kategoriach: szkoła podstawowa (dziewczęta i chłopcy), gimnazjum (dziewczęta i chłopcy) oraz dorośli.
Rywalizowano jednocześnie na czterech pełnowymiarowych boiskach, systemem „brazylijskim” oraz „każdy z każdym” według przepisów Polskiego Związku Badmintona.
Przez cały czas trwania zawodów pomiędzy zawodnikami każdej grupy wiekowej toczyła się zacięta i wyrównana walka o awans do finału turnieju. Wszyscy zawodnicy dostarczyli sportowych emocji i wrażeń. Turniejowi towarzyszyła dobra rywalizacja i sportowa atmosfera.
Nagrody dla najlepszych zawodników ufundował Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizatorami byli:animator Orlika Jerzy Feldman oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Andrzej Marczewski, WasylDudczenko i Lubow Dudczenko.
Wyniki turnieju:
Szkoła Podstawowa
Dziewczęta
I miejsce- Dominika Socha (Piwoda)
II miejsce- Natalia Cieliczka (Piwoda)
III miejsce- Andżelika Sarzyńska (Piwoda)

Chłopcy
I miejsce- Kacper Kruk (Wiązownica)
II miejsce- Dawid Wojdyło (Wiązownica)
III miejsce- Patryk Dudek (Wiązownica)

 

Gimnazjum
Dziewczęta
I miejsce- Wiola Florek (SMS Rzeszów)
II miejsce- Dominika Kłak (Piwoda)
III miejsce-Wiktoria Kruk (Wiązownica)

 

Chłopcy
I miejsce- Jakub Gołąb (Piwoda)
II miejsce- Damian Skibiak (Wiązownica)
III miejsce- Dominik Żochowski (Mołodycz)

 

Dorośli
Mężczyźni
I miejsce- Robert Knap (Wiązownica)
II miejsce- Karol Bieszczad (Wiązownica)

 

 

 

23.11.2015

III EDYCJA PROGRAMU „WF Z KLASĄ”
W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w II edycji programu WF z Klasą. WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia.
Po całorocznej pracy w roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w drugiej edycji programu. Wszystkie prowadzone działania były dokumentowane na szkolnym blogu: http://blogiceo.nq.pl/spwiazownica/
Również w tym roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do udziału w kolejnej edycji WF z klasą, której hasłem przewodnim jest: „Przewrót na WF-ie” – razem zmieniamy lekcje WF-u na lepsze. Uroczyste rozpoczęcie trzeciej edycji programu nastąpiło 28 IX 2015r. z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.
Każdy nowy rok szkolny to nowe wyzwanie. Poprzez udział w III edycji programu „WF z Klasą” w roku szkolnym 2015/16 chcemy pokazać, że każdy może czerpać radość ze sportu w naszej szkole. Promujemy WF dla każdego – atrakcyjny zarówno dla chłopców i dziewcząt, tych mniej i bardziej wysportowanych. Staramy się, aby nasze zajęcia były atrakcyjne, a przede wszystkim innowacyjne dla ucznia. Stale szukamy pomysłów i nowoczesnych rozwiązań na ciekawe lekcje. Chcemy pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów.

22.11.2015

Jednym z programów edukacyjnych realizowanych w naszej szkole w klasach młodszych-jest program "OWOCE W SZKOLE"
W ramach realizacji tego projektu w dniu 18 listopada 2015r. uczniowie klas 0-III zaprezentowali krótkie scenki tematyczne-pod hasłem "ZDROWO JEM-WIĘCEJ WIEM"
Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie zdrowego odżywiania, w tym codziennego spożywania owoców i warzyw.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem i przyjemnością wykonali własne rekwizyty oraz przedstawili znane i lubiane piosenki i wiersze o owocach i warzywach.
Na "efekty"- zdrowego odżywiania musimy poczekać ale zdjęcia możemy obejrzeć już dziś:)
Bardzo dziękujemy księdzu Mirosławowi za wykonanie zdjąć.
Wychowawcy klas 0-III

17.11.2015

      I OTWARTE INDYWIDUALNE  MISTRZOSTWA  GMINY WIĄZOWNICA W BADMINTONIE

14.11.2015

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

11 listopada 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbył się IX Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Organizatorami przeglądu są Gminne Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Wiązownicy.
W tegorocznej edycji wzięło udział 25 solistów oraz 10 zespołów wokalnych. Na scenie stanęło 140 uczestników, którzy zaprezentowali różnorodny repertuar obejmujący polskie pieśni patriotyczne od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Na scenie zaprezentowali się wokaliści oraz zespoły w trzech kategoriach wiekowych- I- klasy I-III szkoły podstawowej, II- klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz III – gimnazjaliści.
Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Wiązownica Pan Marian Jerzy Ryznar. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Wiktor Marut- instruktor muzyczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu oraz Grzegorz Haśko- nauczyciel gry na perkusji w Państwowej Szkole Muzycznej w Przeworsku oraz w Kańczudze. Ważnymi elementami oceny prezentacji były: muzykalność, technika śpiewu, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne. Młodzi wykonawcy, którzy przystąpili do zmagań konkursowych, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, zmuszając tym samym obradujące jury do długich obrad i niezwykle trudnych decyzji.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach odebrali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Wiązownica oraz dyplomy , które wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Wiązownicy Agnieszka Kukułka oraz Radny Rady Powiatu –Pan Radosław Ryznar.
Nagrodzeni zostali:
KLASY I-III - SOLIŚCI:
I m-ce Aleksandra Pieniążek- SP w ZS w Szówsku
II m-ce Irmina Niemiec- SP w ZS w Szówsku
III m-ce- Julia Kłak - SP w ZS w Wiązownicy
oraz Julia Kuczkowska- SP w ZS w Zapałowie
WYR. Milena Brzany ze SP w Ryszkowej Woli

11.11.2015

11.11.2015

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole.

05.11.2015

   30 października 2015r. zajęcia z edukacji przyrodniczej w klasie IIa, IIb i w klasie III odbyły sie w lesie- w Łapajówce.

28.10.2015

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WAŻNĄ SPRAWĄ DLA KAŻDEGO Z NAS.
3 listopada 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami. Jego celem było przeprowadzenie szkolenia odnośnie profilaktyki uzależnień. Przed zgromadzonymi w hali sportowej rodzicami i nauczycielami wystąpiła Pani Elżbieta Haśko, szkolny pedagog, dzieląc się wiedzą zdobytą podczas konferencji w Rzeszowie. Pani pedagog wygłosiła prelekcję dotyczącą zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu. Zwróciła również uwagę na szkodliwość dla młodych organizmów spożywania napojów energetycznych oraz nadużywania medykamentów powszechnie dostępnych na naszym rynku. Rodzice mieli możliwość obejrzenia przygotowanej prezentacji obrazującej skutki uzależnień oraz zapoznania się z wyglądem i potocznymi nazwami poszczególnych środków. Ważnym elementem profilaktyki, jak mówiła pani Haśko, jest obserwacja dziecka i reagowanie na nietypowe i niepokojące zachowania.
Pani pedagog uświadomiła rodzicom jak ważne są dobre relacje z dzieckiem i okazywanie zainteresowania jego sprawami.

28.10.2015

          SPOTKANIE Z RODZICAMI
3 LISTOPADA 2015 r.- WTOREK
RADA RODZICÓW-TRÓJKI KLASOWE GODZ. 15.45
SALA NR 6
ZEBRANIE OGÓLNE – GODZ. 16.15- hala sportowa
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ –
NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI, DOPALACZE

27.10.2015

Konkurs

21 października 2015r. odbył się konkurs matematyczny dla klas II i III szkoły podstawowej. Zwycięzcy : Maciej Ruszel, Oliwia Wiśniewska, Piotr  Mazur.

26.10.2015

Aktualności

Wizyta Autobusu Energetycznego
14 października 2015 r. na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy pojawił się niezwykły pojazd- „Autobus Energetyczny- mobilne centrum edukacyjno- informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”. Autobus odwiedził kilka miejscowości na terenie powiatu.
Autobus Energetyczny to jeden z elementów ogólnopolskiej kampanii Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Głównym celem kampanii jest edukacja i uświadamianie społeczeństwu zmian zachodzących w klimacie.
Biało- zielony autobus odwiedzili nasi uczniowie, którzy mieli okazję poznać przyczyny zmian zachodzących w klimacie oraz sposoby przeciwdziałania im. W mobilnym centrum obejrzeli makiety, prezentacje i modele oraz wysłuchali ciekawostek odnośnie wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

25.10.2015

21 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia

25.10.2015

24.10.2015

MINISTRANCI UCZCILI PAMIĘĆ ŚW. JANA PAWŁA II !
W sobotę 17 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wiązownicy odbył się Międzyparafialny Halowy Turniej Piłki Nożnej Ministrantów im. Św. Jana Pawła II.
Celem turnieju było uczczenie pamięci Świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, papieża sportowców, w trwającym tygodniu papieskim a także popularyzacja gry w piłkę nożną wśród ministrantów.
Idea turnieju nawiązuje do zamiłowań Ojca Świętego do piłki nożnej i wartości, jakie niesie ze sobą sport. Głównym przesłaniem turnieju są słowa Jana Pawła II skierowane do sportowców: „Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność". „Sport może (…) wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczynić się do utrwalania w świecie nowej cywilizacji miłości" (2000), „ Sport to najlepsza droga do pokonania granic”.
Św. Jan Paweł II przez całe swoje życie był wielkim miłośnikiem sportu i pierwszym zwierzchnikiem Kościoła, który zasiadł na trybunie stadionu jako piłkarski kibic. Żaden inny biskup Rzymu nie poświęcił tej dziedzinie tyle uwagi.
W turnieju wzięli udział ministranci z 6 parafii Gminy Wiązownica: Cetuli, Manasterza, Radawy, Szówska, Zapałowa oraz Wiązownicy.
Grano – po krótkiej modlitwie – systemem „grupowym”, dwa razy po sześć minut. Drużyny, w wyniku losowania przez księży-opiekunów podzielono na dwie grupy 1 i 2.
Wyniki i klasyfikacja spotkań grupowych przedstawia się następująco:
Grupa 1
Manasterz - Radawa 4-1
Radawa - Szówsko 0-4
Manasterz - Szówsko 0-3
1. Szówsko 6 pkt.
2. Manasterz 3 pkt.
3. Radawa 0 pkt.
Grupa 2
Wiązownica - Zapałów 5-0
Zapałów - Cetula 0-4
Wiązownica - Cetula 0-0
1. Wiązownica 4 pkt.
2. Cetula 4 pkt.
3. Zapałów 0 pkt.
Po rozegraniu spotkań grupowych grano o miejsca w klasyfikacji końcowej.
W meczu o 5 miejsce, po zaciętym i bardzo wyrównanym spotkaniu Zapałów pokonał Radawę 3-2, natomiast w meczu o 3 miejsce Manasterz pokonał Cetulę 3-1.
W wielkim finale gospodarze z Wiązownicy ulegli drużynie z Szówska 0-8.

18.10.2015

Koncert charytatywny

Pomoc dla Kubusia
W niedzielne popołudnie 18 października br. w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Pomoc dla Kubusia”, nad którym patronat objął Wójt Gminy Wiązownica.
Pomysłodawcami koncertu dla Kuby byli: Mateusz Pietruszka - lider Zespołu „HILARIS”, absolwent Zespołu Szkół w Wiązownicy, a także młodzież tejże szkoły. Organizacji koncertu podjęli się: Gminne Centrum Kultury, Zespół Szkół w Wiązownicy oraz Zespół „HILARIS”, który uświetnił imprezę swym występem. Do pomocy aktywnie włączyli się rodzice, samorząd uczniowski wraz z opiekunkami, Szkolne Koło „Caritas” oraz członkinie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wiązownica..
Do puszek zbierano wolne datki za zabawki, książki i ręcznie wykonane ozdoby. Przeprowadzona została również aukcja pluszowych maskotek. Zorganizowano też kiermasz ciast, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przybyłych na koncert mieszkańców Wiązownicy i okolicznych miejscowości: Nielepkowic, Manasterza, Radawy i Mołodycza.
Podczas koncertu swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały uczennice szkoły oraz jedna z absolwentek.
Po komisyjnym przeliczeniu pieniędzy z puszek, okazało się, że zebrana kwota to 2345 złotych i 24 grosze. Pieniądze te w całości zostaną wpłacone na konto taty Kubusia.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację koncertu oraz tym, którzy wzięli w nim udział.

14.10.2015

DZIEŃ NAUCZYCIELA

14.10.2015

Koncert charytatywny

WÓJT  GMINY WIĄZOWNICA, GMINNE CENTRUM KULTURY,

14.10.2015

09.10.2015

PIERWSZY OFICJALNY REKORD GUINNESSA NA ORLIKACH!
Zapraszamy Was do wspólnego ustanowienia oficjalnego, certyfikowanego rekordu Guinnessa- zorganizowania największego treningu piłki ręcznej w wielu miejscach jednocześnie (Guinness World RecordsOfficialattempt: „Largesthandballtraining- multiplevenues).
Próba bicia rekordu odbędzie się w dniu 11.10.2015r. o godz. 16.00 na Orliku w Radawie. Zbiórka wszystkich uczestników planowana jest na godz. 15.00.
Całe przedsięwzięcie na związek ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce ręcznej, które od 15 do 31 stycznia odbędą się w Polsce. Na 100 dni przed rozpoczęciem turnieju w całym kraju nastąpi próba ustanowienia rekordu Guinessa w największym treningu piłki ręcznej.
Możesz zapisać się w historii a Twoje imię i nazwisko będzie zapisane w jednej z najsłynniejszych ksiąg na świecie. Jeżeli lubisz piłkę ręczną lub chociaż potrafisz w nią grać to jest to wyzwanie dla Ciebie. Potrzebujemy minimum 25 osób maksymalnie 50. Projekt jest kierowany do dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Podstawowym warunkiem, aby rekord został uznany przez Księgę Rekordów Guinessa jest rozpoczęcie i zakończenie treningu w tym samym czasie na wszystkich Orlikach biorących udział w akcji.
Dlatego też każdy trening będzie wyglądał tak samo i został obostrzony kilkoma warunkami. Przede wszystkim pod uwagę nie będą brane osoby, które na trening się spóźnią lub wyjdą z niego przed oficjalnym zakończeniem. Całość będzie bowiem skrupulatnie nagrywana.
Kto może wziąć udział w treningu? Niemal każdy! Zajęcia będą trwały 50 minut i są przeznaczone dla chętnych od 7. roku życia. Co ważne, wszyscy uczestnicy muszą być w strojach sportowych.
Zapisy u animatorów na Orlikach w Radawie, Wiązownicy, Piwodzie i Zapałowie.
Organizatorami są Animatorzy na Orlikach.

06.10.2015

PIKNIK „ ŚWIĘTO WESOŁEGO ZIEMNIAKA”

03.10.2015

CERTYFIKAT „WF Z KLASĄ” DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIĄZOWNICY!
W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,WF z Klasą”. W ramach projektu realizowane były różnorodne zadania, a priorytetem stało się, aby zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole były jeszcze bardziej atrakcyjne, a każda lekcja stawała się nowym wyzwaniem, do którego każdy dzielnie przystępował.
Każda ze szkół przystępująca do projektu musiała spełniać określone regulaminem kryteria oraz realizować wyznaczone zadania.
Program "WF z klasą" wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania dobrych, sprawdzonych pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Szkoły i nauczyciele mieli opracować ciekawy program nauczania oparty na zasadach: wf lubimy, więc się nie zwolnimy, dla każdego coś sportowego, wszyscy ćwiczymy, także dziewczyny, gramy zespołowo i honorowo, strój ze sobą mamy i się przebieramy, innych wciągamy, gminę rozruszamy, oceniamy starania, nie wyniki, aktywnie znaczy zdrowo, wf lekcją poczucia własnej wartości. Koordynator programu prowadził także blog opisujący działania organizowane w ramach projektu.
Miło nam zakomunikować, że wszystkie nasze działania i cele, które sobie założyliśmy, zostały zrealizowane i zaakceptowane przez CEO i we wrześniu otrzymaliśmy certyfikat szkoły „WF z klasą”.
Serdecznie gratulujemy Szkolnemu Zespołowi WF ukończenia drugiej edycji programu WF z Klasą. Dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i energię. Życzymy dalszych sukcesów.
Skład zespołu „W-F z klasą”:
Agnieszka Kukułka – Dyrektor Szkoły
Jerzy Feldman - Szkolny Koordynator Programu
Bronisława Socha – Nauczyciel Wspierający
Andrzej Marczewski - Nauczyciel Wspierający
Wasyl Dudczenko – Nauczyciel Wspierający
Więcej na blogu WF Z KLASĄ: http://blogiceo.nq.pl/spwiazownica/

28.09.2015

21.09.2015

Aktualności

TURNIEJE ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP W WIĄZOWNICY!
W dniach 11 i 15 września 2015r. na Orliku przy Zespole Szkół w Wiązownicy odbyły się eliminacje gminne VI edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP w kategorii dziewcząt i chłopców. Turnieje organizowane były dla roczników: 2002-2003 i 2004-2005. Grano systemem „każdy z każdym”.
Roczniki 2004-2005 (11.09.2015r.)
Ze względu na duże zainteresowanie piłką nożną w Wiązownicy w kategorii chłopców animator sportu zdecydował się wystawić dwie drużyny: UKS "ORLIK" WIĄZOWNICA I i UKS "ORLIK" WIĄZOWNICA II. Nie wynik był tutaj najważniejszy lec z dobra zabawa i chęć dania szansy udziału w turnieju wszystkim zawodnikom trenującym na Orliku.
Eliminacje wygrała drużyna z Szówska, która II etap rozegra także na Orliku w Wiązownicy 22.09.2015r. o godz. 9.00.
Każda drużyna otrzymała na pamiątkę dyplom uczestnictwa i puchar ufundowany przez Wójta Gminy Wiązownica. Wszyscy uczestnicy otrzymali od głównych organizatorów pamiątkowe dyplomy i odblaskowe opaski na rękę.

17.09.2015

Uroczystości 150-lecia powstania parafii
w Wiązownicy
W sobotnie popołudnie, 12 września 2015 r., parafia pw. Świętego Walentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiązownicy, przeżywała uroczystości związane z jubileuszem 150 – lecia powstania parafii, a także odpustem ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny, poświeceniem pomnika św. Jana Pawła II oraz wprowadzeniem relikwii Świętego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski. W swoim kazaniu nawiązał do postaci Wielkiego Świętego Papieża – Jana Pawła II, mówiąc: “Jan Paweł II pięknie wpisuje się w dzisiejszą uroczystość parafialną. Podczas swojej posługi apostolskiej wskazywał nam na Matkę Kościoła, której powierzył samego siebie i swoją misję. Figura przed kościołem będzie zachęcała nas na spotkanie w tym świętym kościele, w tych świętych relikwiach (…). Ojciec święty jest nadal żywy, tyle że w nas.”
Polska szybko nie zapomni o Janie Pawle II, powstają ośrodki, uniwersytety, szkoły, które ciągle będą przypominać tę wielką postać – uważa abp Mieczysław Mokrzycki, sekretarz polskiego papieża. Jego zdaniem ludzie tęsknią za Janem Pawłem II i wciąż mają go w pamięci.
Aneta Katan
http://przemyska.pl/2015/09/15/uroczystosci-150-lecia-powstania-parafii-w-wiazownicy/
W tę wielką Uroczystość parafialną włączyły się Wspólnoty Parafialne, takie jak. ministranci, lektorzy, róże różańcowe, Akcja Katolicka, Wspólnota Niepokalanego Seca Maryi oraz reprezentanci Parafii Wiązownica.
Bardzo dużo pomogła i zaangażowała się w Rocznicę Uroczystości młodzież i dzieci Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Sudoła z Wiązownicy. Szkołę reprezentowała Poczta Sztandarowa wraz z Panią Dyr. Agnieszką Kukułką, dzieci kl. II – VI SP ze świecami przy Pomniku św. Jana Pawła II z katechetką Panią Sabiną Kuta, Młodzież Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panią Elżbietą Haśko i ks. Mirosławem Wójcikiem – katechetą ZS w Wiązownicy- która przygotowała oprawę liturgiczną Uroczystości, Zespół Wokalny prowadzony przez panią Elę Haśko.
Za przygotowanie nagłośnienia i wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego dziękujmy Mateuszowi Pietruszcze i Maciejowi Buńko.
Szkole dziękujemy za udostępnienie dodatkowego sprzętu nagłośniającego.
Wszystkim Nauczycielom i Uczniom którzy wzięli udział w tej Wielkiej Uroczystości składam Bóg zapłać!
Ks. Adam Rejman
Ks. Mirosław Wójcik

14.09.2015

RODZINNA SZTAFETA IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ

12.09.2015

Narodowe czytanie

NARODOWE CZYTANIE

01.09.2015

Rozpoczęcie roku szkonego 2015/2016

26.06.2015

03.07.2015

25.06.2015

24.06.2015

    Dnia 18 czerwca 2015r. odbyła się wycieczka do Rzeszowa. W wycieczce udział wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. I, pod opieką nauczycieli: p. A. Naspińskiej, p. P. Ryznar, p. K. Kosek oraz trzech rodziców w roli opiekunów.
O godz. 7.30, zaraz po zbiórce z opiekunami wyruszyliśmy autokarem z przed Zespołu Szkół w Wiązownicy.
O godz. 9:00 przybyliśmy do Centrum Zabaw Fantazja. Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, która przywitała naszą grupę i oznajmiła o umowach i zasadach jakie panują podczas owego pobytu w sali. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni i basenu z piłeczkami. Wysoka zjeżdżalnia znajdowała się na samym szczycie konstrukcji i nie brakowało dzielnych i odważnych aby ją pokonać.
Po dwu godzinnej wizycie w Fantazji wybraliśmy się do kina Helios na bajkę pt. „Ups arka odpłynęła” 3D. Dzieci z wielkim zaciekawieniem wpatrywały się w ogromny ekran i śledziły losy bohaterów.
Na koniec wycieczki odwiedziliśmy rzeszowskie fontanny multimedialne, gdzie dzieci mogły obserwować widowisko wodne.
Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wsiedliśmy do autobusu. Podczas drogi powrotnej na każdej twarzy widniał uśmiech. GALERIA ZDJĘĆ

24.06.2015

  W międzykontynentalną podróż obfitującą w niezapomniane i wyjątkowe wrażenia 16. 06. 2015r. wyruszyli uczniowie klas I b, II, III SP wraz z opiekunami p. W. Gołąb, L. Lichończak i K. Wysocką oraz rodzicami. Kompleks Inwałd Park to pięć niepowtarzalnych obiektów. Jeden z nich zwiedziła nasza grupa.
Park Miniatur, bo o nim mowa, to miejsce w którym odwiedziliśmy w ciągu jednego dnia wszystkie kontynenty świata. Wieża Eiffla, Wenecja, Sfinks, Plac świętego Piotra, Mur Chiński, posągi Moai, Koloseum, Biały Dom czy Stadion Narodowy w Warszawie – to tylko namiastka eksponatów, jakie zobaczyliśmy w Parku. Na wytrwałych podróżników czekał jeszcze duży lunapark. Kino 5D. Dzięki niemu przenieśliśmy się w głąb ziemi i odbyliśmy przejażdżkę po wnętrzu opuszczonej kopalni. Poczuliśmy ją za pomocą wszystkich swoich zmysłów! Koło młyńskie pozwoliło nam obejrzeć miniaturowe budowle z lotu ptaka, zaś na Autoscooterze niektórzy poczuli się jak zawodowi kierowcy. Nie posiadając prawa jazdy można było udać się w emocjonujący rajd, a młodzi pasjonaci pojazdów byli zachwyceni! Mnóstwo frajdy nie tylko dzieciom, ale i dorosłym sprawiła bardzo wysoka zjeżdżalnia. Kilka metrów wspinaczki w górę, chwila oddechu, a następnie super zjazd w dół! Potem Pirat, Dzika rzeka i karuzela z konikami, słonikami i samochodzikami. Komu nie straszne były egipskie duchy, weszli śmiało do „domu strachów” Egipt horror show . Byli i tacy, którzy zmierzyli się z zielonym labiryntem i po kilku próbach wydostali się z jego ścieżek. W czasie zabaw aby mieć energię na dalsze swawole, zrobiliśmy chwilę przerwy i posililiśmy się obiadkiem w Bajkowym Zamku. Z Inwałdu wyruszyliśmy do Wadowic. Spacer ulicami po których kroczył kiedyś nasz Święty- Jan Paweł II, zdjęcie przy jego domu i modlitwa w kościele to kres naszego zwiedzania. Do domu wróciliśmy pełni wrażeń.  GALERIA ZDJĘĆ

17.06.2015

      W piątek 12 czerwca 2015 roku zajęcia lekcyjne w klasach pierwszych i w klasie drugiej odbyły się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radawie. O przebiegu zajęć, panującej atmosferze i humorach niech świadczą zdjęcia.

15.06.2015

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

   12. 06.2015r. uczniowie klasy VIb Konrad Gawronski, Marceli Orzechowski i Marcin Wysocki zajęli I miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym w Ryszkowej  Woli.

14.06.2015

MEGA MÓZG 2015

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiązownicy uczestniczyli w Gminnym Konkursie Matematycznym Mega Mózg 2015, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu.

11.06.2015

     W dniu dzisiejszym odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej. Zawody rozegrano na kompleksie boisk „ORLIK” w Wiązownicy. Wystartowało 4 Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wiązownica: z Szówska, Zapałowa, Mołodycza i Wiązownicy. Zwycięzcą zawodów została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wiązownicy. Grano systemem „każdy z każdym”. Mecz trwał 2 x 7 minut. Najwięcej bramek dla gospodarzy strzelił Marcel Portas.
Gratulacje i słowa uznania za walkę należą się całej drużynie.
Drużyna wystąpiła w składzie: Miłosz Szumigraj, Radosław Rogała, Maciej Kruk, Hubert Kruk, Andrzej Gajda, Krystian Wysocki, Adrian Telega, Marcel Portas, Kornel Sosnowy, Marcin Wysocki, Marcin Wysocki, Hubert Dyjak
Trener: Jerzy Feldman
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Wiązownicy będą reprezentować Gminę Wiązownica na zawodach powiatowych, które odbędą się 17 czerwca 2015r. o godz 9.00 na stadionie MKS Radymno. Życzymy powodzenia!
Wyniki:
Mołodycz – Zapałów 1-2
Wiązownica – Szówsko 4-1
Zapałów – Szówsko 3-0
Mołodycz – Wiązownica 1-1
Wiązownica – Zapałów 2-0
Szówsko – Mołodycz 2-1

05.06.2015

DZIEŃ OTWARTY

    3.06.2015 zaprosiliśmy uczniów klas szóstych na Dzień Otwarty Szkoły. Jest to ciekawa forma prezentacji oferty edukacyjnej i wychowawczej naszego gimnazjum.
Zaproszeni uczniowie wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych pokazach.

02.06.2015

        Dnia 24.05.2015 roku grupa dziewcząt z koła Caritas pod opieką Pani Sabiny Kuta uczestniczyła w "Marszu dla Życia i rodziny" w Przemyślu. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., a następnie odbył się przemarsz na rynek Przemyśla. Tam został odtańczony tegoroczny taniec uwielbienia, w którym brały udział nasze dzielne gimnazjalistki. Całe uroczystości swoim śpiewem uświetniła Diakonia Muzyczna archidiecezji przemyskiej. Świadkami tych dzieł były znaki ŚDM - Krzyż i Ikona Matki Bożej.
Bardzo miło spędziliśmy ten dzień.

31.05.2015

DZIEŃ DZIECKA

WYCIECZKA  BOCHNIA-INWAŁD
WYCIECZKA BOCHNIA-INWAŁD
04.06.2015

          3 czerwca 2015r. uczniowie klasy VI wraz z opiekunami p. B. Tomas i p.L. Kajder wybrali się na wycieczkę szkolną Bochnia- Inwałd. Naszym celem było zwiedzenie Kopalni Soli w Bochni oraz zabawa w Parku Miniatur w Inwałdzie.

28.05.2015

ŚWIĘTO SZKOŁY W WIĄZOWNICY

ŚWIĘTO SZKOŁY W WIĄZOWNICY
PIERWSZA ROCZNICA NADANIA IMIENIA KS. STANISŁAWA SUDOŁA ZESPOŁOWI SZKÓŁ W WIĄZOWNICY.

26.05.2015

 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN
26 maja – 1 czerwca 2015 r.
KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

23.05.2015

Parada Schumana

                                   Parada Schumana- Jarosław, 23 V 2015r.
      Do corocznej manifestacji radości z okazji integracji europejskiej dołączyła także reprezentacja naszej szkoły: uczniowie kl. II, Va i V b wraz z opiekunami panią Z. Tabin, L. Lichończak, M. Sitko, J. Pokrywka. Wyruszyliśmy spod jarosławskiego Rynku w pięknym, barwnym  korowodzie, któremu przewodziła orkiestra dęta „Laudate Dominum”. Po przemarszu ulicami miasta, wróciliśmy na piknik.Na scenie można było podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali soliści z klasy drugiej w dwóch utworach „Moja mama” i „Felicita”oraz tancerzy i tancerki z klas V i II. Całemu wydarzeniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursów na strój inspirowany różnymi regionami Europy oraz gry planszowej promującej zdrowie. Uczennice klasy V b za ciekawą propozycję gry zdobyły 3 miejsce. Dyplomy i nagrody uczestnikom konkursów wręczył burmistrz W. Paluch.Po zakończeniu oficjalnych uroczystości dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, miasteczka ruchu drogowego, gier wielkopowierzchniowych, baniek mydlanych oraz poczęstunku z przekąskami z różnych krajów europejskich . Organizatorem Parady Schumana jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

22.05.2015

SUKCESY UCZNIÓW W TRÓBOJU I CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM!
20 maja 2015r. w Mołodyczu odbyły się zawody gminne w trójboju lekkoatletycznym. W kategorii chłopców pierwsze miejsce i awans do zawodów powiatowych w Laszkach wywalczyła Szkoła Podstawowa w Wiązownicy. Dziewczęta uplasowały się na 3 pozycji. Szkołę reprezentowali uczniowie:
Julia Dominik, Kinga Meszko, Natalia Kuca, Anita Golba, Katarzyna Doskocz, Kacper Cetnarowicz, Kacper Płachetko, Kacper Kruk, Patryk Dudek i Adrian Babiarz.
Nagrody indywidualne zdobyli:
Katarzyna Doskocz- złoty medal w biegu na 60 m,
Kacper Cetnarowicz- srebrny medal w rzucie piłeczką palantową,
Patryk Dudek- srebrny medal w biegu na 60 m i srebrny medal w skoku w dal.
Drużyna chłopców za zwycięstwo i awans dodatkowo otrzymała okazały puchar.
21 maja 2015r. na Orliku przy Zespole Szkół w Laszkach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Jarosławskiego w Trójboju LA dziewcząt i chłopców. Młodzi lekkoatleci rywalizowali w biegu na 60 m, rzucie piłeczką palantową i skoku w dal. Gminę Wiązownica w kategorii chłopców reprezentowała drużyna Szkoły Podstawowej w Wiązownicy, która wystąpiła w następującym składzie: Patryk Dudek, Adrian Babiarz, Kacper Płachetko, Kacper Cetnarowicz i Kacper Kruk.
Ostatecznie drużyna zajęła trzecie miejsce. Wynik należy uznać za bardzo dobry.
W czwórboju w eliminacjach gminnych w klasyfikacji generalnej nasza szkoła zajęła 3 miejsce (chłopcy) i 4 miejsce (dziewczęta). Nagrody indywidualne otrzymali:
Wiktoria Sokół- brązowy medal w biegu na 60 m
Marcel Portas- złoty medal w biegu na 1000 m i srebrny medal w rzucie piłeczką palantową.

20.05.2015


ŚWIĘTE ZNAKI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W JAROSŁAWIU

19.05.2015

WYCIECZKA: OŚWIĘCIM – ZAWOJA - SŁOWACJA - WADOWICE

WYCIECZKA: OŚWIĘCIM – ZAWOJA - SŁOWACJA - WADOWICE

18.05.2015

Piknik Rodzinny

PIKNIK RODZINNY „DZIEŃ RODZINY”

17.05.2015

RAJD NORDIC WALKING!
W sobotę 16 maja na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie odbył się Rajd Nordic Walking zorganizowany przez Wójta Gminy Wiązownica oraz Lokalną Grupę Działania - Stowarzyszenie "Kraina Sanu" z Tryńczy.
Słoneczna pogoda zmotywowała ponad pięćdziesięcio osobową grupę do wyruszenia w 6 km trasę po „Radawskim Parku Nordic Walking”. Rajd rozpoczął się od rozgrzewki poprowadzonej pod okiem Instruktorów z Polskiej Federacji Nordic Walkingu. Przed startem uczestnicy mieli możliwość bezpłatnie wypożyczyć kijki oraz dowiedzieć się jak wygląda fachowy dobór sprzętu do uprawiania tej dyscypliny. Po przebytej trasie na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Piwody. W rajdzie uczestniczyło 13 dziewcząt z Gimnazjum Publicznego w Wiązownicy wraz z opiekunem J. Feldmanem.
Szkołę reprezentowały:
Maja Bajdak, Izabela Zagrobelny, Barbara Zagrobelny, Klaudia Dudek, Izabela Trojan, Dominika Mróz, Katarzyna Biały, Monika Szczomrzyk, Marzena Socha, Jagoda Socha, Kornela Wota, Magdalena Mazur, Diana Ziejło.
Rajd Nordic Walking był kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu „WF Z KLASĄ”.
Więcej na blogu sportowym „WF Z KLASĄ -----> http://blogiceo.nq.pl/spwiazownica/

14.05.2015

VIII GMINNY KONKURS

10.05.2015

PIKNIK RODZINNY

Pokazy z fizyki
Pokazy z fizyki
09.05.2015

NASI UCZNIOWIE NA POKAZACH Z FIZYKI
NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ
7 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVII pokazach z fizyki organizowanych przez Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej.
Pracownicy Instytutu Fizyki zaprezentowali bardzo ciekawe eksperymenty i doświadczenia z takich działów jak:
- Mechanika
- Poprzez zabawę do praw fizyki
- Optyka.
Uczniowie poznali m. in. zjawisko odrzutu, momentu pędu, zgłębili pojęcie bezwładności w oparciu o zasady dynamiki Newtona. Dowiedzieli się, jakie efekty daje światło lasera. Oglądali obrazy otrzymywane za pomocą siatki dyfrakcyjnej, zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia oraz jak rozchodzi się światło w ośrodku jednorodnym i na granicy dwóch ośrodków.
Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła część pokazów, w której poprzez zabawę zaprezentowane zostały podstawowe prawa fizyczne.
Uczniowie wrócili zadowoleni, bogatsi w doświadczenia i pełni nadziei, że za rok wezmą udział w kolejnej edycji pokazów z fizyki.

07.05.2015

O ZŁOTY KLUCZ DO SŁAWY

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC

05.05.2015

DZIEŃ ZIEMI

Z okazji obchodów Dnia Ziemi uczniowie klasy III przygotowali inscenizację, w ktorą aktywnie włączyli młodszych kolegów. Uroczystość uświetnił też piękny śpiew piosenek o tematyce ekologicznej w wykonaniu dziewczynek.

05.05.2015

Aktualności

PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH I PATRIOTYCZNYCH

04.05.2015

Akademia

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2015

Aktualności

Sukces „ZOOM na szkołę” w VII Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych

26.04.2015

W dniu 12 kwietnia 2015 r. W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA, grupa dziewcząt z naszego gimnazjum wyjechała do Przemyśla aby tam razem z całą grupą tancerzy zatańczyć TANIEC WIELKANOCNY. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00 przy pomniku Jana Pawła II. Gdy usłyszeliśmy muzykę wszyscy radośnie podeszliśmy do krzyża. Następnie po wspólnej modlitwie zatańczyliśmy taniec. Najpierw sami a później dołączyli do nas ludzie stojący jako obserwatorzy. Wszyscy byliśmy radośni
i czuliśmy się ze sobą dobrze, mimo, że w większości nie znaliśmy się w ogóle. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwał zawsze radosny ks. Tadeusz Biały – duszpasterz młodzieży.
Uroczystość zakończyła się o godzinie 16.00. Wszystkie byłyśmy zmęczone ale bardzo zadowolone
z wyjazdu. Mile i owocnie spędziłyśmy to niedzielne popołudnie.

24.04.2015


ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIĄZOWNICY
SZKOŁA PODSTAWOWA W MANASTERZU
GMINNE CENTRUM KULTURY W WIĄZOWNICY

21.04.2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

        W całej Polsce trwa egzamin gimnazjalny. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 51 uczniów III klasy gimnazjum.
Harmonogram egzaminu;
1. część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r.(wtorek)
☞z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r.(środa)
☞z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞z zakresu matematyki - godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r.(czwartek)
☞na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

17.04.2015

Teraz kwiecień nastał

16.04.2015

SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

    16 kwietnia br. uczniowie klasy III szkoły podstawowej  przystąpili do testu trzecioklasisty. Na sprawdzianie trzecioklasisty uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego i matematyki. Uczniowie musieli wykazać się w zakresie kompetencji takich jak: czytanie, pisanie, wiedza o języku, sprawność rachunkowa oraz praktyczna umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych. 

03.04.2015

Rekrutacja do przedszkola

 Dyrektor Zespołu Szkół

16.04.2015

     Uczniowie Zespołu Szkół w Wiązownicy pod opieką nauczycieli uprzątnęli groby mieszkańców Wiązownicy, którzy zginęli 17.04.1945r. podczas napadu na wieś przez bandy UPA oraz groby poległych w czasie II wojny światowej.

02.04.2015

Dziś uczniowie klas szóstych naszej szkoły przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu- sprawdzianu szóstoklsisty. 

01.04.2015

31 marca 2015r. w Zespole Szkół w Wiązownicy odbyła się uroczysta akademia nawiązująca do tradycji wielkanocnych. „Wielkanoc to najstarsze i najuroczyściej obchodzone przez chrześcijan święto. NIEDZIELA PALMOWA - rozpoczyna w kościele obchody Wielkiego Tygodnia nawiązując w liturgii do uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy". Właśnie o tych tradycjach i obrzędach, czyli malowaniu pisanek, świątecznym śniadaniu w Wielką Niedzielę i polewaniu wodą w Lany Poniedziałek, czyli śmigusie-dyngusie, dniu "harców i swawoli, w którym trzeba polewać się wodą, weselić, śmiać i odwiedzać" opowiedzieli uczniowie klasy II gimnazjum w swoim przedstawieniu. Wprowadzili nas w niezwykły świąteczny czas i przypomnieli co symbolizują wielkanocne potrawy: jajko, baranek, chleb, bukszpan, wędlina oraz sól i pieprz.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Kukułka składając całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne.

SZKOLNY KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH
SZKOLNY KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH
29.03.2015

29.03.2015

     Uczniowie, którzy włączyli się w Kolędowanie Misyjne otrzymali listowne podziękowanie od Sióstr Michalitek –misjonarek pracujących w Kamerunie. Zebrana kwota 1270 zł.  przeznaczona została dla dzieci z Kamerunu między innymi na edukację „adoptowanego” Pjibo Zago Adolfe uczęszczającego do II klasy Szkoły Podstawowej w Betare –Oya oraz dla dzieci, które korzystają z oratorium. Tam pod opieką Sióstr Misjonarek codziennie gromadzą się na posiłek, odrabianie lekcji, katechezę, zajęcia praktyczne, gry, zabawy, tance i spiewy.
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pomóc.
                                                                                                                                                                              Sabina Kuta

28.03.2015

Miłości się nie szuka jest albo jej nie ma”…
(ks. Jan Twardowski)

27.03.2015

25.03.2015 r. w ZS Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. "Magia kolorów - projekt awangardowego ubioru młodzieżowego".

21.03.2015

11.03.2015r w ZS w Rokietnicy odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt.

14.03.2015

Rekrutacja do gimnazjum

                Dyrektor Zespołu Szkół
w Wiązownicy

12.03.2015

Rekrutacja do szkoły podstawowej

              Dyrektor Zespołu Szkół
w Wiązownicy

09.03.2015

W dniu 05.03.2015r w Zespole Szkół w Szówsku odbyły się zawody w mini piłce siatkowej.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Sokół Wiktoria, Grenda Ewelina, Kłak Karolina, Socha Aleksandra, Kowalik Kamila, Gilarska Izabela, Socha Klaudia, Rodzeń Karolina, Kowalik Martyna zdobywając I miejsce w gminie, którą będą reprezentować w etapie powiatowym.Trenerem drużyny jest p. B. Socha.

01.03.2015

Konkurs „Stroiki i ozdoby wielkanocne"
Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc – najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące święta. To najwspanialsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców prac  z lat poprzednich.  Warto podtrzymywać tę piękną tradycję i w związku z tym zapraszamy do udziału w naszym konkursie na:
ozdoby wielkanocne w formie wianków, koszyczków, baranków, zajączków, kurczaczków, itp.;
pisanki, kraszanki, malowanki (inne techniki zdobienia jaj);
stroiki świąteczne.

27.03.2015

W dniu 26 lutego 2015 roku, w Archiprezbiteracie Jarosławskim w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, odbył się II Etap XV Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach.
W tym roku młodzież z Gimnazjum przygotowywała się o wybitnej postaci św. Biskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim.
Z 608 uczestników Gimnazjum Olimpiady I etapu Archiprezbiteratu Jarosławskiego, do II etapu zakwalifikowało się 65 uczniów.
Ci uczniowie szkół gimnazjalnych, w tym trzy uczennice Zespołu Szkół w Wiązownicy- Gimnazjum im. Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła: Paulina Babiarz – kl. II A, Łucja Mucha – kl. II B i Justyna Gloc – kl. III B, reprezentowały naszą szkołę na w/w Olimpiadzie.
Program Olimpiady przedstawiał się następująco:
Godz. 9:00 – Recepcja,
9:30 – Rozpoczęcie (uczestnicy, katecheci i organizatorzy),
- Modlitwa w kaplicy,
- Powitanie i przedstawienie Jury,
9:40 – Odczytanie instrukcji i rozdanie testów,
9:50 – Wypełnianie testów,
Ok. 11:30 – Ogłoszenie wyników.
Uczniowie mieli na zadanie wypełnić test w ciągu 60 minut, i odpowiedzieć na pytania otwarte i pół otwarte oraz zamknięte.
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia najlepszych wyników to 65 punktów.
Nasze uczennice osiągnęły następującą liczbę punktów w teście:
Paulina Babiarz – 37 punktów (10 miejsce)
Justyna Gloc – 25 punktów
Łucja Mucha – 19 punktów.

19.02.2015

Aktualności

Uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum biorą udział w programie Sesje z plusem, odbywającym się w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”, badającym kompetencje matematyczne uczniów.
Nasi uczniowie, podobnie jak uczniowie z całej Polski, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.
Po każdym teście:
- uczniowie mają możliwość porównania swoich wyników z uczniami z województwa i z całej Polski;
- nauczyciele matematyki mają możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu całego roku nauki.

18.02.2015

PODSUMOWANIE FERII ZIMOWYCH 2015 W WIĄZOWNICY!

10.02.2015

02.02.2015

03.02.2015

I … uratowaliśmy Cypiska…!
26 I 2015 r. uczniowie klas I-III wraz z aktorami Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia zostali zabrani na ekscytującą wycieczkę w głąb niesamowitego Rzacholeckiego Lasu. Celem tej wyprawy było odnalezienie zaginionego Cypiska - syna Rumcajsa i Hanki.Ten niesamowity spektakl teatralny utrwalił
w naszych uczniach takie wartości jak : dobroć, sprawiedliwość, lojalność, rodzina, poszanowanie godności ludzkiej, życie w harmonii z otaczającą przyrodą.

02.01.2015

Kolędowanie misyjne

26.12.2014 roku uczniowie naszej szkoły przeprowadzili kolędowanie misyjne. Uczniowie klas VIa oraz VIb przygotowywali się do tego przedsięwzięcia przez miesiąc. Pod kierunkiem Pani Sabiny Kuta opracowali scenariusz krótkiej inscenizacji jasełkowej oraz wyćwiczyli kolędy. Dzięki otwartości naszych kochanych uczniów udało się utworzyć dwie grupy w których wystąpił Herod, Śmierć, Anioły, Żołnierz, Diabeł oraz Święta Rodzina. Kolędowanie rozpoczęto w kościele parafialnym modlitwą i uroczystym błogosławieństwem o godzinie 15.00.
Zebrano1270 zł, które przekazano Siostrom Michalitkom pracującym od wielu lat w Kamerunie.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Wiązownicy, którzy przyjmowali kolędników z otwartym sercem i życzymy wiele łask płynących od Boga.

02.02.2015

Spójrz na Jezusa” – koncert charytatywny w Mołodyczu
1 lutego również w Mołodyczu wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny „Spójrz na Jezusa”, którego celem było wspólne kolędowanie oraz zbiórka pieniężna na pomoc rodzinie z Szówska, która straciła cały swój dobytek w wyniku pożaru.
Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Wiązownicy w tym także po raz pierwszy uczennic mieszkających w Mołodyczu.
Łącznie ze zbiórek podczas koncertu w Wiązownicy, w Mołodyczu i w szkole zebrano 2900 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

02.02.2015

Aktualności

W dniu 20 stycznia 2015 roku uczniowie z klas 0-III wzięli   udział  

26.01.2015

25 stycznia w Kościele Parafialnym w Wiązownicy odbył się Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny „Spójrz na Jezusa”, którego celem było wspólne uwielbienie małego Jezusa w kolędach i pastorałkach ale także zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinie z Szówska, która straciła cały swój dobytek
podczas pożaru. W koncercie wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół
w Wiązownicy. Słuchacze, wśród których byli nasi nauczyciele, rodziny występujących oraz inni mieszkańcy, z podziwem słuchali młodych artystów,
u których widać było długotrwałe przygotowania wokalne. Organizatorami koncertu był samorząd Szkolnego Koła Caritas, który wraz z opiekunami serdecznie dziękuje wszystkim wokalistom i obsłudze technicznej.
Wystąpili:
Radosław Wysocki, Julia Kłak, Patrycja Pawełek, Kornelia Bujar, Kinga Haśko, Kinga Meszko, Wiktoria Skrzypek, Izabela Gilarska, Martyna Kowalik, Amelia Haśko, Wiktoria Sokół, Aleksandra Socha, Ewelina Grenda, Kamila Kowalik, Alicja Wysocka, Jagoda Socha, Monika Szczomrzyk, Marzena Socha, Dominika Mróz, Martyna Foryś, Aleksandra Bujar, Aleksandra Kipczak.
Obsługa techniczna: Mateusz Pietruszka, Marcin Gajda, Maciej Buńko
Pomocni wolontariusze: Paulina Babiarz, Anita Wojdyło

23.01.2015

26.01.2015

Dziś uczniowie klas IV-VI obejrzeli  

21.01.2015

Wójt Gminy Wiązownica

20.01.2015

Dzień Babci i Dziadka

17.01.2015

Konkurs

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA WYKONANIE LAMPIONU ADWENTOWEGO

15.01.2015

Wyjazd do Filharmonii.

15.01.2015r, uczniowie klas VI szkoły podstawowej  

16.01.2015

10.01.2015

Aktualności

Akcja „Świąteczna Paczka” 2014
19 grudnia zakończyliśmy akcję „Świąteczna Paczka” organizowaną przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas we współpracy z Samorządami Uczniowskimi. Aby zrobić paczki dla potrzebujących rodzin musieliśmy najpierw zebrać pieniądze. Tak więc 1 listopada kwestowaliśmy na cmentarzach w Wiązownicy i Mołodyczu. Dodatkowo uczniowie w swoich klasach składali produkty spożywcze i chemiczne, które zwiększyły nasze możliwości obdarowywania. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed świętami wolontariusze SKC pod kierownictwem opiekunów dokonywali zakupów i robili paczki. 19 grudnia grupa wolontariuszy wraz ze św. Mikołajem wręczała paczki potrzebującym rodzinom. Obdarowano 12 rodzin. Te chwile jak zwykle dostarczyły nam wiele wzruszeń i radości. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej radości sprawiły obdarowanym.

08.01.2015

27.12.2014

„Byłem chory a odwiedziliście mnie…”

23.12.2014

20.12.2014

     Tradycją w naszej szkole są wyjazdy uczniów klas młodszych do CENTRUM ZABAW I REKREACJI "FANTAZJA" w Rzeszowie.

19.12.2014

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

19.12.2014

Aktualności

Zwycięzcy szkolnego konkursu ,,OZDOBA BOŻONARODZENIOWA’’

18.12.2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIĄZOWNICY
NA ZIMOWYM NARODOWYM W WARSZAWIE!
„STOP ZWOLNIENIOM Z WF”

17.12.2014

Aktualności

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY

12.12.2014

Dzień patrona

06.12.2014

Sprawozdanie z przebiegu XV Regionalnej

08.12.2014

ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE 

05.12.2014

Aktualności

4.12.2014r. odbył się próbny egamin klas 3 gimnazjum.

05.12.2014

WYJAZD DO JAROSŁAWIA

03.12.2014

29.11.2014

„VII GMINNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH "
pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica

29.12.2014

SZKOLNY KONKURS   plastyczno – techniczny
dla uczniów klas O – VI

28.11.2014

Aktualności

27.11.2014

Aktualności

Święto patronalne Szkolnego Koła Caritas – św. Mikołaja

26.11.2014

Aktualności

.

28.11.2014

    28 listopada w Szkole Podstawowej im. Księdza Stanisława Sudoła w Zespole Szkół w Wiązownicy gościli członkowie Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa- panie Aleksandra Cisek, Alina Ruszała i pan Mirosław Ruszała, którzy przeprowadzili zajęcia z uczniami w ramach kampanii edukacyjnej na terenie województwa podkarpackiego „RAZEM CHRONIMY NASZE POWIETRZE- II edycja”.
Najmłodsi uczniowie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym, starsi obejrzeli prezentacje multimedialne oraz pracowali w grupach tworząc plakaty i hasła o tematyce ekologicznej. Głównym tematem zajęć był problem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez palenie śmieci w piecach oraz negatywne skutki wynikające z tego dla środowiska i ludzi

22.11.2014

„Szkoła miłości”

25.11.2014

Uczniowie gimnazjum oraz klasy szóstej uczestniczyli w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W dniu 25.11. 2014r. obejrzeli film pt. „Rakieta” prod. Australia/Tajlandia/Laos oraz wysłuchali prelekcji
„Przynależność do grupy jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka”.

21.11.2014

Drodzy rodzice!
Jak wiecie nasza szkoła chce pomagać Wam w jak najlepszym wychowaniu Waszych dzieci. W związku z tym pragniemy na różne sposoby ukazywać im piękne, uniwersalne wartości. Tym razem chcemy by wszyscy uczniowie gimnazjum oraz nauczyciele obejrzeli w kinie najnowszy polski film dla młodzieży „Karolina”. Film ten dotyczy przede wszystkim osoby 16-letniej Karoliny Kózkówny zmarłej dokładnie 100 lat temu, ale nie tylko. Obok wątku historycznego jest także współczesny. Twórcy tak opisują film:

17.11.2014

 Projekt „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” .

13.11.2014

11 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbył się VIII Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Wiązownica. Organizatorem przeglądu był Zespół Szkół w Wiązownicy oraz Gminne Centrum Kultury. Zgromadzonych na Sali gości powitał Pan Marian Jerzy Ryznar – Wójt Gminy Wiązownica, Agnieszka Kukułka – Dyrektor ZS w Wiązownicy oraz Krzysztof Strent – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy.

12.11.2014

Aktualności

06.11.2014

Aktualności

„Serce w plecaku”

31.10.2014

Aktualności

WF Z KLASĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W WIĄZOWNICY!
WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.
Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.
We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa, piesza i inne. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Sprawdzają w praktyce nasze wspólne pomysły. To właśnie oni, we współpracy z ekspertami i metodykami, tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.
Edycja pilotażowa 2013/2014 spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Do działań włączyło się ponad 1500 placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych, zainteresowanych nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia.
Zapraszamy do śledzenia życia sportowego naszej szkoły na blogu:
http://blogiceo.nq.pl/spwiazownica

23.10.2014

Aktualności

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „PROFILAKTYKA: UPOWSZECHNIENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI NARKOMANII – Jestem modny, nie biorę”, który jest współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Projekt polega na upowszechnieniu wśród uczniów w wieku gimnazjalnym z terenu województwa podkarpackiego bezpłatnej publikacji, która zawiera informacje na temat narkotyków, opisuje fazy uzależnienia, zagrożenia, które niesie ze sobą uzależnienie oraz prawne konsekwencje posiadania narkotyków. Celem realizacji projektu jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów emocjonalnych, zdrowotnych
i społecznych.

18.10.2014

Aktualności

17 października 2014 r. 27 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas, opiekunowie oraz zaproszeni goście obejrzeli film „Ziemia Maryi”, który w piękny sposób ukazał niezwykłą potęgę Maryi, pomagającej każdemu kto tylko szczerze sercem o to prosi. Widzowie mieli okazję posłuchać relacji o uzdrowieniu duszy i ciała zarówno z ust ludzi bardzo znanych i wykształconych jak i prostych, odrzuconych, biednych. Młodzieży szczególnie zapadły do serca słowa pięknej, młodej modelki, która dzięki Maryi odmieniła swoje życie. Zarówno młodzież jak i dorośli po wyjściu z filmu zgodnie przyznali, że film był wyjątkowy i warto było podjąć to wyzwanie.
Po tej uczcie duchowej wszyscy udali się do restauracji aby pobyć jeszcze ze sobą, porozmawiać
i ubogacić innych swoja obecnością.

20.10.2014

Aktualności

17.10.2014

8 X 2014 r. Aktorzy Teatru Współczesnego z Krakowa przenieśli naszych uczniów z kl. I-III w kolorowy świat afrykańskiej sawanny.
Dzięki nim obejrzeli oni wzruszający musical pt. ,,W krainie Króla Lwa’’.
Ta niezwykła podróż w głąb dzikiego lądu dostarczyła naszym dzieciaczkom wielu niezapomnianych wrażeń.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
DZIEŃ NAUCZYCIELA
14.10.2014

         W naszej szkole obchodziliśmy dziś Dzień Nauczyciela. Dzień 14 października od wielu lat niezmiennie jest obchodzony jako Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bowiem to właśnie 14 października 1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. W każdej szkole dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za trud i poświęcenie włożone w pracę z młodzieżą. Tak jest i w naszej szkole. Dla każdego ucznia jest to dzień niezwykły. Nauczyciele uśmiechnięci, uczniowie zrelaksowani. Były podziękowania, przemówienia, kwiaty i czekoladki. Nie zabrakło piosenek, uśmiechów i zabawnych sytuacji. Życzenia wszystkim pracownikom złożyła też Pani Dyrektor.

04.10.2014

Aktualności

ZS WIĄZOWNICA W PÓŁFINALE

03.10.2014

Aktualności

Rozstrzygnięcie przeglądu
„DARY JESIENI”

30.09.2014

Aktualności


Dnia 29 września odbyła się dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka. Z tej okazji nasze dziewczyny przygotowały pierwsze w historii naszej szkoły wybory na Mistera naszej szkoły ! Hasło przewodnie konkursu to „Jak dobrze znasz dziewczyny?” Aby uzyskać tytuł Mistera Szkoły 2014/2015 chętni uczniowie musieli zmierzyć się z szeregiem pytań i pewnym z pozoru łatwym zadaniem.
Wśród pytań najtrudniejszych okazało się być to z dziedziny makijażu „ co to jest fluid?”, z kolei najłatwiejsze dotyczyło kuchni „ podaj główny składnik bigosu”.
Następną konkurencją było wykonanie makijażu ( bez użycia lusterka) oraz parada w „szpilkach” co nie bardzo im wychodziło ! Śmiechu było co niemiara ale po wyłonieniu zwycięzcy wszyscy cali i zdrowi kontynuowali zabawę, a wszyscy świetnie się bawili.
MISTER SZKOLY 2014/2015 - KRYSTIAN WYSOCKI z kl. VI
VICE MISTER SZKOLY - MILOSZ SZUMIGRAJ Z kl. V
FOTO MISTER SZKOLY – HUBERT DYJAK i HUBERT KRUK z kl. VI
MISTER PUBLICZNOSCI - MICHAL SKRZYPEK z kl. V

01.10.2014

Aktualności

SESJA NAUKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W WIĄZOWNICY-

30.09.2014

27.09.2014

Aktualności

XXI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ  PRZEMYŚL 2014

22.09.2014

17.09.2014

Aktualności

ŚWIĘTO WESOŁEGO ZIEMNIAKA- GALERIA ZDJĘĆ

13.09.2014

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA!
W dniu 15 i 16 września 2014 r. na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Wiązownicy odbyły się eliminacje gminne 5 Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej. Głównym organizatorem Turnieju był animator sportu na orliku Jerzy Feldman, a uczestnikami dziewczęta i chłopcy ze szkół w gminie Wiązownica.
Celem organizacji Turnieju jest promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”.
W turnieju uczestniczyły reprezentacje:
1. Dziewczęta 10-11 lat (roczniki 2003-2004)
2. Chłopcy 10-11 lat (roczniki 2003-2004)
3. Dziewczęta 12-13 lat (roczniki 2001-2002)
4. Chłopcy 12-13 lat (roczniki 2001-2002)
15.09.2014r. (poniedziałek)
Dziewczęta 12-13 lat (roczniki 2001-2002)
Wyniki spotkań:
Zapałów – Piwoda 0-1
Piwoda – Wiązownica 2-0
Wiązownica – Zapałów 1-0
Drużyna z Wiązownicy wystąpiła w następującym składzie: Laura Niemiec, Szumigraj Kamila, Sylwia Babiarz, Patrycja Kusy, Paulina Naspińska, Kinga Skrzypek, Katarzyna Mazur, Wiktoria Sokół, Izabela Gilarska, Ewelina Grenda, Karolina Kłak.
Klasyfikacja końcowa:
1. Piwoda
2. Wiązownica
3. Zapałów
Awans do dalszego etapu eliminacji wojewódzkich uzyskał zespół z Piwody. Turniej odbędzie się 23.09.2014r. o godz. 10.00 na Orliku w Jarosławiu.
Chłopcy 12-13 lat (roczniki 2001-2002)
Wyniki spotkań:
Szówsko – Wiązownica 0-2
Wiązownica – Zapałów 1-0
Zapałów – Szówsko 0-3
Wiązownica: Konrad Dechtoń, Paweł Galicki, Konrad Matusz, Kamil Orzechowski, Eryk Skrzypek, Damian Sokół, Bartłomiej Arian, Andrzej Gajda, Arkadiusz Kłak, Marcel Portas, Krystian Wysocki, Marcin Wysocki, Hubert Kruk, Konrad Gawroński, Radosław Rogała, Mateusz Gołąb.
Klasyfikacja końcowa:
1. Wiązownica
2. Szówsko
3. Zapałów
Awans do dalszego etapu eliminacji wojewódzkich uzyskał zespół z Wiązownicy. Turniej odbędzie się 22.09.2014r. o godz. 9.00 na Orliku w Wiązownicy.
16.09.2014r. (wtorek)
Dziewczęta 10-11 lat (roczniki 2003-2004)
Wyniki spotkań:
Wiązownica I – Wiązownica II 1-0
Zapałów – Wiązownica II 1-1
Wiązownica I – Zapałów 0-2
Wiązownica I: Wiktoria Skrzypek, Jagoda Kak, Karolina Foryś, Katarzyna Szot, Julia Dominik, Kamila Golba, Anita Golba Katarzyna Doskocz.
Wiązownica II: Gabriela Kusy, Aleksandra Wysocka, Justyna Zbierak, Oliwia Golba, Aleksandra Bochno, Ewelina Piśko, Anna Socha.
Klasyfikacja końcowa:
1. Zapałów
2. Wiązownica I
3. Wiązownica II
Awans do dalszego etapu eliminacji wojewódzkich uzyskał zespół z Zapałowa. Turniej odbędzie się 22.09.2014r. o godz. 9.00 na Orliku w Tuczempach.
Chłopcy 10-11 lat (roczniki 2003-2004)
Wyniki spotkań:
Szówsko – Zapałów 2-1
Piwoda – Ryszkowa Wola 3-1
Zapałów – Piwoda 0-1
Wiązownica – Szówsko 0-1
Piwoda – Wiązownica 1-0
Ryszkowa Wola – Zapałów 3-0
Wiązownica – Ryszkowa Wola 1-1
Szówsko- Piwoda 2-1
Ryszkowa Wola – Szówsko 0-1
Wiązownica – Zapałów 1-1
Zespół z Wiązownicy wystąpił w następującym składzie: Maciej Kruk, Miłosz Szumigraj, Kornel Sosnowy, Patryk Kuca, Adrian Telega, Norbert Florek, Jakub Hala, Michał Skrzypek, Ernest Buńko, Michał Wasiuta, Patryk Dudek, Karol Kłak, Daniel Stasienko, Mateusz Dudek, Kacper Płachetko.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szówsko
2. Piwoda
3. Ryszkowa Wola
4. Wiązownica
5. Zapałów
Łącznie w dwudniowym turnieju udział wzięło 220 miłośników piłki nożnej.
Na zakończenie turnieju każdy z zawodników drużyny startującej otrzymał dyplom za udział w turnieju oraz pamiątkową opaskę na rękę z hasłem przewodnim "Zagraj smyku na Orliku", a trenerzy pamiątkowe koszulki.
Życzymy wszystkim drużynom sukcesów w eliminacjach wojewódzkich i awansu do finału ogólnopolskiego 5 Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który odbędzie się w dniach 16-18 października 2014 r. na Torwarze w Warszawie.
 

20.09.2014


Samorząd Uczniowski klas I-III ogłasza:
Przegląd jesiennej twórczości artystycznej
pt. D A R Y        J E S I ENI”
dla uczniów z klas 0 - III
Regulamin przeglądu:
1. Prace mogą być: indywidualne, grupowe, rodzinne lub klasowe.
2. Prace powinny być wykonane z darów jesieni /owoce, warzywa, nasiona, liście, kwiaty, rośliny i inne/
3.Termin i miejsce składania prac: do 30 września 2014 r. - w swoich klasach.
4.Termin przeglądu: od 01.10 .2014 r. do 03.10. 2014r.
5. Najpiękniejsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.
Z a p r a s z a m y !
Samorząd Uczniowski klas I- III
Opiekun samorządu P. K.Kosek

12.09.2014

DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR

05.09.2014

02.09.2014

Wszystkich uczniów zapraszamy na kiermasz używanych podręczników.

01.09.2014

Aktualności