O szkole


[pobierz] 0.7 MB artykul
WYSTEPY UCZNIÓW NA PIKNIKU RODZINNYM
WYSTEPY UCZNIÓW NA PIKNIKU RODZINNYM

Warto poznać historię naszej szkoły  klikając

na link  http://historiasz.republika.pl/

 

Obecnie w  skład zespołu wchodzą: Gimnazjum Publiczne i Szkoła Podstawowa w Wiązownicy.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Szkoła stwarza doskonałe warunki do nauki i zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki i centrum multimedialnego oraz nowoczesnej hali sportowej.

Zespół Szkół w Wiązownicy należy do                                                                                                                           Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W budynku funkcjonują dwa Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne zarządzane przez Związek Gmin Ziemi Przeworskiej z siedzibą w Zarzeczu w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół uczestniczy w wielu akcjach i przedsięwzięciach:
- selektywna zbiórka odpadów,
- kompleksowe warsztaty językowe z języka angielskiego organizowane Centrum Edukacji "Lingua" z Rzeszowa w ramach PO Kapitał Ludzki,
- Redakcja "G" - Internetowa Agencja Informacyjna Gimnazjalisty w ramach programu Równać Szanse, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Wiązownica.

Prowadzone są również różnorodne zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań m.in.:
- Koło teatralne
- Chór szkolny
- Zajęcia wyrównawcze
- Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkowa, koszykówka, ping-pong.

Szkoła jest organizatorem konkursów i przeglądów o zasięgu gminnym:
- Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej,
- Gminny Przegląd Teatrzyków Jasełkowych,
- Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych "Aktorem Być",
- Gminny Konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa",
- Gminny Konkurs na Najbardziej Poruszający Reportaż,

 

Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Organizujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy liczne uroczystości, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

  "Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane".

- Burrhus F. Skinner

[pobierz] 0.6 MB

W dniu 17 listopada 2011 r. przed budynkiem  Zespołu  Szkół w Wiązownicy  zebrali się wszyscy uczniowie i pedagodzy, by wziąć udział  w uroczystości upamiętnienia starszego posterunkowego Policji Polskiej- Michała Nadwyczawskiego-  mieszkańca Wiązownicy.